SHOWS

BUDDHA

OF

SUBURBIA

UPCOMING SHOWS

16 JAN    GÖTEBORGS STADSTEATER         

17 JAN    GÖTEBORGS STADSTEATER       

18 JAN    GÖTEBORGS STADSTEATER       

19 JAN    GÖTEBORGS STADSTEATER       

4  MAR   KINNA KYRKA

11 APR   MALMÖ KONGRESSHALL

13 APR   Relese  FOLKETSHUS ALINGSÅS

15 MAJ   BORÅS STADSTEATER

5 AUG    SEAFOOD FESTIVAL BJÖRKÖ

8 NOV    KULTURBAREN  TROLLHÄTTAN

20 NOV  KONFERENS STOCKHOLM

18 JAN   FÖRESTÄLLNINGEN "HJÄLTAR"

               PALLADIUM ALINGSÅS

19 JAN   FÖRESTÄLLNINGEN "HJÄLTAR"

               PALLADIUM ALINGSÅS

20 JAN   FÖRESTÄLLNINGEN "HJÄLTAR"

               PALLADIUM ALINGSÅS

19 JAN    GÖTEBORGS STADSTEATER         

20 JAN    GÖTEBORGS STADSTEATER       

21 JAN    GÖTEBORGS STADSTEATER       

22 JAN    GÖTEBORGS STADSTEATER